Szervezetfejlesztés

clemvital_logoAz üzleti célkitűzések eléréséhez mára elengedhetetlenné vált, hogy a munkavállalók a folyamatosan változó körülmények ellenére is állandóan teljesítményük legjavát nyújtsák. Ennek kulcsa a tudatos életmódban és a hatékony regenerációban rejlik.

Legújabb munkahelyi egészségfejlesztést célzó szolgáltatásunk, a ClemVital Program, melynek egyedisége abban rejlik, hogy a statisztika eszközeire támaszkodva megfogalmazott szervezeti hatékonyságot növelő célkitűzéseket az emberi tényezőt középpontba állító módszerrel kombinálva tesszük gyakorlatorientáltabbá és célzottabbá. Mindezt a vállalati keretrendszerben működő teljesítmény mutatók, a valós élethelyzetekben mérhető fiziológiás reakciók, és a munkatársak pszichológiai sajátosságjegyeinek együttes vizsgálatával érjük el.

A szolgáltatás a munkavállalók számára komplex megoldást jelent, hiszen munkahelyi teljesítményük maximalizálása mellett a munkaidőt követő regenerációjuk minőségének javítására is javaslatot teszünk.

A program minimum 50 fős mintától javasolt,  és a mentális eszközkészlet feltárásán illetve a valós élethelyzetekre épülő teljes körű egyéni életmód felmérésen alapul (munkavállalói pszichológiai profil, valamint az egyes munkakörökhöz és valós élethelyzeti tevékenységekhez kapcsolódó mérhető fiziológiás reakciók monitorozását jelenti).

HOGYAN ZAJLIK?

  • Életmód felmérés

    A munkavállalók 3 napon keresztül viselik testszenzorunkat, amely rögzíti a mérési időszak alatt történt események során jellemző élettani paramétereket. Az így nyert adatokból modellezhetőek az egyén szervezetének azon sajátosságai, amelyek szoros összefüggést mutatnak a stressz reakciók, a pihenés-feltöltődés és a fizikai aktivitások az általános egészségi állapotra gyakorolt hatásaival.   Mintariport letöltés 
  • Személyiségteszt

    Egy nemzetközi sztenderden alapuló személyiség teszt segítségével a munkatársak pszichológiai immunrendszerének feltárása, mely megmutatja milyen képességekkel rendelkeznek a stresszel és a kihívásokkal való megküzdés során. 

MI A PROGRAM VÉGEREDMÉNYE?

EGYÉNI SZINTEN

Az életmód felmérés személyre szóló eredményeinek bemutatása csoportos tréning keretek között vagy egyéni konzultáció alkalmával történik.

A programban részt vevő munkatársak kézhez kapják a személyes eredményeiket tartalmazó 8-16 oldalas, magyar nyelvű életmód felmérést és a pszichológiai teszt eredményeit.

Segítünk megtervezni az egyéni teljesítmény növeléséhez szükséges lépéseket.

Igény esetén gyakorlott coach segítségét ajánljuk fel a lépések támogatásában.

Vállaljuk az előrelépés mérhetősége kapcsán szükséges kontrollmérés lefolytatását.

SZERVEZETI SZINTEN

A vezetők és döntéshozók számára menedzsment összefoglaló jelentést készítünk a munkakörök és a személyes pszichológiai profilok összefüggéseinek elemzésével.

Elkészítjük a különféle munkacsoportok eredményeinek tetszőleges összevetését.

Szakértői javaslattervet készítünk a szervezeti hatékonyság növelésére.

Igény esetén tapasztalt coach-ot ajánlunk a vezetői kihívások kezelésének támogatására.

MIÉRT HATÉKONY A CLEMVITAL PROGRAM?

Garanciát adunk a teljesítmény mérhetőségére, a személyes energiák kimutatására.

A programban részt vevőket nem kell nélkülözni a hétköznapi munkatevékenységük során.

Azonosíthatók a stressz szempontjából legkritikusabb munkafolyamatok és tevékenységek.

Hatékonyabb people menedzsment és egyéni karrierút-tervezés alakítható ki.

A személyiségprofil, a stresszkezelés és az egyéni teljesítmény összefüggései alapján nagy biztonsággal jósolható meg egy új munkatárs beválása.

A meglévő munkatársak számára precízen meghatározott képzési-fejlesztési terv készíthető.

Csökkenthetők a munkavállalók egészségügyi kezeléseivel járó veszteségek.

Erősíthető a munkáltatói branding és a munkatársak vállalat iránti lojalitása.

Könnyen biztosítható a humán faktorok ROI-értéke.

Növelhető a munkavállalók jólléti (well-being) érzete, motiváltsága és teljesítménye.